top of page

HUISREGELS

Het is ons streven om alle Tom's Kickboksen leden op een optimale wijze gebruik te kunnen laten maken van de beschikbare faciliteiten. Daarom hebben wij een aantal huisregels opgesteld. Wij verzoeken je vriendelijk onze regels te lezen en na te leven. Bij het betreden van de club ga je akkoord met de huisregels.

 • De aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden;

 • Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/bidon meegenomen worden in de sportruimten;

 • Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden;

 • Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimte;

 • Dieren zijn niet toegestaan;

 • Wij raden u aan om voor het opbergen van uw eigendommen gebruik te maken van de gratis kluisjes in de zaal;

 • Gelieve na het sporten geen eigendommen achter te laten in de kluisjes.

 • Het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht.

 • Gebruik materialen alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden.

 • Het is verplicht om de apparatuur na gebruik te reinigen.

 • Na training alle materialen terugleggen op de daarvoor bestemde plaatsen.

 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.

 

Ongewenste en/of gewenste intimiteiten in de sportschool worden niet getolereerd en Indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van je eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de club. 

bottom of page